Produkt dnia
opis produktów
Szczur mrożony 150-200g (5szt/opak)
Szczur mrożony 150-200g (5szt/opak)

7,80 zł

szt.
Bażant mrożony 1-3 kg (20 zł/kg)
Bażant mrożony 1-3 kg (20 zł/kg)

16,00 zł

Cena regularna: 20,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
kg
Masto mrożony 20-35g (5szt/opak)
Masto mrożony 20-35g (5szt/opak)

4,80 zł

Cena regularna: 5,40 zł

Najniższa cena: 5,40 zł
szt.
Przepiórka mrożona 5g
Przepiórka mrożona 5g

2,16 zł

szt.
Newsletter
biuro@karmanimal.pl
Strona główna
Regulamin zakupów

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KARMANIMAL

 


§1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep internetowy KARMANIMAL (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").
 2. Właścicielem Sklepu jest Eugen Michalski. Firma działa pod nazwą Eugen Michalski KARMANIMAL. Dane adresowe Sklepu: Brodnica, Esterpole 11 , NIP: PL5262353558, tel. +48 662 190 331, adres email: biuro@karmanimal.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. Jest regulaminem zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 1204 ze zm.).
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Definicje:
  1. Klient/Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem
  2. Konsument - ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  3. Przedmiot transakcji – towar zaprezentowany i opisany w Serwisie Internetowym.
  4. Towar – ruchomy przedmiot, którego dotyczy Umowa sprzedaży
  5. Produkt – towary (lub usługi) dostępne w Serwisie internetowym
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów/towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana między Stronami umowy, z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość (Internet, telefon)
  7. Serwis internetowy (Serwis, Sklep, Sklep internetowy) – jest dostępny pod adresem www.karmanimal.pl, za jego pośrednictwem Klient może kupić produkty/towary.
  8. Strony transakcji – Klient oraz Sprzedający (Sklep)
  9. Zamówienie – pisemne oświadczenie woli Klienta precyzujące rodzaj i ilość Produktów. Zamówienie oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony internetowej
  10. Dzień roboczy – wszystkie dni powszednie z pominięciem sobót, niedziel i świąt, które są dniami wolnymi od pracy.
 6. Zakres regulaminu dotyczy wszystkich transakcji zawartych pomiędzy Sklepem / firmą Karmanimal, a Klientami w ramach sprzedaży internetowej.

 

 §2 Sprzedaż i proces zamawiania

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.karmanimal.pl .
 2. Zamówienia na stronie www przez formularz tam dostępny można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok (sklep dopuszcza pojawienie się przerw technicznych, które spowodują przerwę w możliwości składania zamówień, informacja o zaistnieniu takiej okoliczności pojawi się na stronie www). Zamówienia przez email również można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Adres email do składania zamówień: biuro@karmanimal.pl
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Sklep stara się, aby opisy produktów oferowanych na stronie były rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.
 6. Realizacja zamówienia następuje kiedy spełnione zostaną następujące warunki:
  1. Warunkiem podstawowym realizacji zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu Sklepu.
  2. Warunkiem umożliwiającym realizację zamówienia jest podanie przez klienta poprawnych danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
 7. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy wybranym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności:
  1. cena,
  2. charakterystyka towaru,
  3. jego cechy,
  4. elementy wchodzące w skład zestawu,
  5. termin i sposób dostawy.
 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 11. W razie braku zamawianego produktu, Sklep niezwłocznie informuje Klienta oraz zwraca zapłaconą kwotę (chyba, że Klient zechce poczekać na dostawę, o której terminie jest jednocześnie informowany).
 12. Istnieje możliwość dokonania zmian w złożonym już zamówieniu lub jego całkowitego anulowania. Możliwości tej nie ma po dokonaniu płatności. Aby zmienić lub anulować zamówienie należy wysłać maila na biuro@karmanimal.pl lub zadzwonić pod numer +48 662 190 331.
 13. W przypadku kiedy Sklep nie zrealizuje zamówienia, niezwłocznie zostaje zwrócona całkowita kwota zapłacona przez Klienta.
 14. Towar pozostaje własnością sklepu do momentu uiszczenia całkowitej płatności za towar.
 15. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone na podstronie Formy płatności, link do niej jest w stopce Serwisu www.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A (Przelewy24)
 3. Dostępne metody, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
  Przelewy online, Blik, Apple Pay, Google Pay
 4. Ceny przesyłek określone są na podstronie Koszt dostawy, link do niej znajduje się w stopce Serwisu.
 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 6. Na każdy sprzedany towar zostanie wystawiona faktura na żądanie.

 

§4 Wysyłka towaru

 1. Termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji, tzn. w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Produkty niemrożone wysyłamy w każdy dzień roboczy.
 3. Wysyłka towarów mrożonych ma miejsce wyłącznie w poniedziałki, wtorki i środy. Decyzja ta jest podyktowana możliwościami utrzymania produktów w postaci zamrożonej podczas transportu w opakowaniu styropianowym. Na wyraźne życzenie klienta, wysyłka produktów mrożonych może nastąpić w czwartek, jednak ryzyko otrzymania paczki opóźnionej i jednocześnie z produktami rozmrożonymi w takim przypadku ponosi klient.
 4. Jeśli zaistnieje możliwość opóźnienia realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie kupującego.
 5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomatów lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy lub innym umówionym indywidualnie miejscu.
 6. Informacje dodatkowe, związane z przesyłką za pomocą firmy kurierskiej:
  1. Klient zobowiązuje się do odbioru mrożonego towaru za pierwszym podejściem kuriera.
  2. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed dostarczeniem przesyłki. Szczegóły sposobu dostaw oraz ogólnych warunków świadczenia usług są dostępne na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.
  3. Przy odbiorze paczki (w obecności kuriera), klient powinien sprawdzić opakowanie i zawartość przesyłki. Obowiązkiem kuriera jest poczekać i umożliwić spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeśli powstała szkoda, opakowanie było naruszone – należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier.
 7. Informacje dodatkowe, związane z przesyłką za pomocą paczkomatów:
  1. Klient zobowiązuje się do odbioru mrożonego towaru w dniu otrzymania wezwania do odbioru przesyłki
  2. Za dostarczenie informacji o możliwości odbioru przesyłki uważa się fakt wysłania informacji do klienta na adres mailowy lub telefon podany przez klienta w formularzu zamówienia lub przy zarejestrowaniu w bazie klientów.
 8. Nieodebranie zamówienia przez Klienta skutkuje brakiem możliwości złożenia reklamacji (w przypadku produktów mrożonych) oraz obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy i ewentualnego jej ponownego nadania.

 

§5 Reklamacje

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji i ustaleniu ze Sprzedającym zwrotu towaru.
 3. Jeśli rozpatrzenie uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) . Takie różnice nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 5. Reklamacja w przypadku nie dostarczenia przesyłki (upłynął termin dostarczenia) jest składana przez Sprzedającego w firmie świadczącej usługę transportową. Pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji (uznanie zaginięcia przesyłki) skutkuje zwrotem Kupującemu całej wpłaconej kwoty na wskazane konto bankowe.
 6. Reklamacja w przypadku produktu uszkodzonego w trakcie transportu musi zostać zgłoszona najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Powinien zostać wówczas sporządzony protokół z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy transportującej. Reklamacje bez sporządzonego protokołu oraz podpisu pracownika nie będą rozpatrywane. Zaleca się nie odbieranie przesyłki w przypadku znaczącego uszkodzenia opakowania lub podejrzenia uszkodzenia towaru.
 7. Reklamacji nie podlegają:
  1. wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym, niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem i obchodzeniem się z towarem
  2. towary odesłane po upływie 14 dni (termin liczy się od daty wydania towaru, a w przypadku usługi – w momencie jej zawarcia)
  3. wyrób oznakowany, grawerowany, przedmioty wykonywane na indywidualne zamówienie kupującego oraz modyfikowane na życzenie klienta – w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz. 271
  4. towar odesłane bez rachunku, paragonu i właściwego formularza
  5. nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, który to
  6. ponadto, jeśli odesłany towar będzie nosił ślady użytkowania (np. będzie brudny) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 8. Jeśli Klient ma uwagi dotyczące działania Sklepu może je zgłosić Sprzedającemu drogą mailową lub telefoniczną.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy / zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez Klienta.
 2. Klient powinien poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy pisemnie wysyłając e-mail na biuro@karmanimal.pl.
 3. Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie zwrócony w nienaruszonym stanie, nieużywany, czysty, z oryginalną metką i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze Sklepem
 5. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na adres Sklepu. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru oraz kosztów dostawy do kupującego.
 6. Aby zrealizować zwrot, towar należy zapakować w opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać z zadeklarowaną wartością na adres sklepu.
 7. Zwrot należności za towar następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją)
 8. Zwrot jest skuteczny tylko i wyłącznie jeśli został zachowany termin 14 dni.
 9. Klient musi ponieść koszty odesłania towaru oraz trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu. Koszty przesyłki zostaną zwrócone przelewem wraz ze zwrotem kwoty za towar.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które są prefabrykowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań oraz produktów podatnych na szybkie zepsucie lub mające krótką datę ważności.

 

§7 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Zbieranie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało zgłoszone do rejestru GIODO.
 3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień oraz analiz marketingowych na potrzeby działalności sklepu.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

§8 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań 
  tel. +48 61 868 93 47, faks. +48 61 868 45 31 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl